**VIZE AMERICKE-Biser Trade Tours**

(2017-03-07)

Poštovani subagenti i putnici,

Nasa agencija popunjava obrasce za americku vizu:

 DS-160,  I20  ili  DS 2019  (Za više informaciaj kliknite na VIZE):

TURISTIČKE I POSLOVNE VIZE ZA AMERIKU, STUDENTSKE, ZA VERENIKE I POMORCE C1/D VIZA

Info: tel 3622107 ili mob 063/7 70 70 79 mob 069/3622107 ili putem Skype.

Podnosioci zahteva moraju da budu spremni da konzularnom službeniku na razgovoru obrazlože sledeće:

  • Svrhu putovanja, koliko dugo nameravaju da ostanu u Sjedinjenim Američkim Državama i kako će pokriti troškove putovanja. Službenici uglavnom traže informacije o čvrstim vezama sa zemljom boravka podnosioca zahteva - kao što porodične veze ili zaposlenje - zbog kojih su primorani da se vrate kući posle posete SAD-u. Iako službenik ne mora da zatraži dokumentaciju, podnosioci zahteva mogu da donesu relevantnu dokumentaciju i da je prilože ako se to od njih zatraži.

Osim dokumenata navedenih gore, podnosioci zahteva moraju da donesu i:

  • Sve ranije pasoše, a posebno one u kojima se vidi da je putnik išao na međunarodna putovanja ili je imao prethodno izdate vize.

  • Jedna fotografija u boji, dimenzija 5 x 5 cm (ili 2” x 2”) snimljena u zadnjih 6 meseci. Fotografija treba da ispunjava sledeće zahteve: lice mora da bude okrenuto prema kameri, pozadina bele, uši moraju da se vide, naočare ne smeju da izazivaju refleksiju ili treba da budu zasenjene, a kape i marame za glavu nisu dopuštene (osim ako se ne nose iz religioznih razloga). Molimo kliknite ovdee za uputstva o fotografiji.

  • Dodatno, podnosioci zahteva mogu da donesu dokumenta kojima dokazuju razloge putovanja i za dokazivanje njihovih profesionalnih, finansijskih i porodičnih veza sa matičnom zemljom kao što su dokumenta koja potvrđuju status studenta, dokaz finansijskih sredstava, radna knjižica, dokumenti o vlasništvu i slično.Copyright © 2009 Delphin Software - All Rigths Reserved
Biser Trade Tours, Turisticka agencija, Balkanska 18 lokal 18 (Trzni Centar IVANIUM-parter) Beograd